Teenuste tingimused

Randes Trade OÜ teenuseid kasutades nõustute ka alljärgnevate tingimustega. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, siis ilmselt ei soovi Teie ka meie teenuseid kasutada.

Andmete turvalisus:

 • Klient edastab oma andmed vabatahtlikult, et temale osutada võimalikult personaalset teenust.
 • Randes Trade OÜ ei edasta kliendi poolt antud andmeid kolmandatele
  osapooltele ega kontakteeru kliendiga muudel teemadel, kui antud teenuse osutamisega seotult.
 • Randes Trade OÜ ei kasuta andmeid reklaami tegemise eesmärgil.
 • Kui Kliendil on põhjust varjata oma isikut ning seetõttu soovib osaleda tehingus anonüümselt, siis Klient saab aru, et sellisel juhul ei ole Randes Trade OÜle teada tehingu pool, toote seaduslik omanik ning igasugune vastutuse hilisem realiseerimine on oluliselt raskendatud võrreldes olukorraga, kus Klient oma andmed Randes Trade OÜ-le edastab.
 • Puhastatud toote saab anonüümne klient kätte kviitungi esitamisel. Randes Trade OÜ ei võta endale kohustust kontrollida, et kviitungi esitaja on tegelikult toote kättesaamiseks õigustatud isik.
 • Kliendi nimi, telefoni number ja aadress on teada vaid Randes Trade OÜ-le, asjad lähevad pesemisse/parandusse/keemilisse puhastusse tellimusenumbriga, mis tagab 100% kliendi anonüümsuse.

Olukorrad kus Randes Trade OÜ vastutus on piiratud:

 • Tuues puhastusse oma riideeseme, annab Klient enesele aru, et tegemist on kasutatud asjaga ja peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset, mis on uus. Tagasi saadakse kasutatud riideese, mis on puhastatud.
 • Kuigi Randes Trade OÜ kasutab teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui kliendi poolt antav teave plekkide tekkimise asjaolude kohta on tõene. Oluline on anda plekkide
  tekkimise asjaolude kohta õiget infot!
 • Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tuues riideeseme puhastusse, Klient soovib sellist mõjutust ning arvestab sellega.
 • Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised, mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Selliselt võib riidese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
 • Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldamine, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil.
 • Riidese võib jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
 • Nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali keemiline koostis, keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuseline iseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemelt.
 • Iga toode on individuaalne ning seetõttu vaadatakse vastuvõtmisel ka Randes Trade OÜ töötaja poolt üle. Kui defektide tekkimine on ilmne, juhib Randes Trade OÜ töötaja sellisele võimalusele eraldi tähelepanu.
 • Randes Trade OÜ ei vastuta taskusse unustatud esemete eest.

TEENUSETE ÜLDTINGIMUSED

 • Vastuvõetud riided soovitame tungivalt kontrollida nende kättesaamisel ning võimalikud pretensioonid esitada kohapeal.
  Kliendile on teada, et hilisemate pretensioonide rahuldamine on
  oluliselt raskendatud, kuivõrd reeglina pole Kliendil võimalik tõendada, et ta pole riideeset vahepeal täiendavalt ekspluateerinud.
 • Kui toode on tavapärasest kallim, palub Randes Trade OÜ sellest eraldi teada anda.
  Randes Trade OÜ tahab sellisel erilisel juhul eraldi veenduda teenuse osutamise võimalikkuses.
  Kui toote erilisest kallidusest teada ei anta, eeldame, et tegemist on tavapärase tootega.
 • Valmis riided säilitame tasuta kuni 1 kuu pärast kokkulepitud kätte saamise hetkest, edasi rakendame hoiustustasu 1 EUR-i päevas.
 • Kui Klient ei tule puhastatud esemetele järgi 6 kuu jooksul on Randes Trade OÜ-l õigus hävitada või annetada puhastatud esemed heategevuslikul eesmärgil.
 • Vaidlused lahendatakse kokkuleppel. Vaidlevatel pooltel on võimalus oma väiteid tõendada mh. eksperdiarvamustega. Kõik tekitatud kahjud, sh. ka vaidlusega kaasnevad kahjud kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.
 • Parema teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil salvestatakse lühiaegselt Randes Trade OÜs telefonikõned.
 • Randes Trade OÜ-s on videovalve (heli + pilt), eesmärgiga kasutada neid videosalvestusi Poolte esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ja Kliendi paremaks teenindamiseks.

JÄRGNEVAID ASJU PUHASTATAKSE VAID 100% KLIENDI VASTUTUSEL:

nahad, kardinad, voodikatted, madratsid, tekid, padjad, pulmakleidid, vaibad ja esemed, millel puudub hooldusmärgistus.

Kardinad võivad kokku tõmmata kuni 20%, kardinad võivad olla kasutamisel muutunud hapraks ning puruneda, kardina niidid võivad olla kasutuse käigus saanud kannatada ning puhastuses puruneda.

Palun kontrollige oma esemed kättesaamisel!


TEENINDUSTINGIMUSED VAIPADE PUHASTAMISEL

VAIPADE PUHASTAMISE TASUMINE

 • vaipade puhastamise eest tasumine toimub tellimuse vormistamisel
 • kui vaiba suurust ei ole võimalik määratleda tellimuse vormistamisel siis tellija nõustub tasuma enda poolt esitatud vaiba suuruse eest (m2) ja mõõtude erinevuse puhul nõustub tellija tasuma kättesaamisel puuduoleva summa ja enammakstud summa tagastatakse.
 • Vaipade puhastamisel ei saa välistada järgmisi defekte ning milliste esinemise võimalusega Klient peab arvestama. Iga vaip vaadatakse üle individuaalselt ning iga tarbijat hoiatatakse tekkida võivate defektide eest täiendavalt vaiba vastuvõtmisel.

Üldiselt, kõikide vaibatüüpide kohta:

 • kõiki  plekke ja ebameeldivaid lõhnu ei ole võimalik eemaldada;
 • vaibad võivad värvi anda;
 • võib esile tulla varjatud defekte, mis on vastuvõtmisel määrdunud vaibal raskesti tuvastatavad, nagu kerged põletusjäljed ja muud väiksemad mehhaanilised kahjustused;
 • võib tekkida defekte, mis on tingitud varasemast puhastusest või selle katsest;
 • puhastatud vaibal paistavad plekid alati paremini silma kui määrdunud vaibal;
 • värviliste küünalde vahast võib vaip värvuda;
 • hallituse plekid võivad mitte eemalduda;
 • vaiba ääred võivad narmastuda;
 • vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks,  ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud narmad võivad eemalduda;
 • vaipu millel on liimitud alusäär kuid mida peab puhastama keemilise pesuna, alusäär võib tulla liimist lahti seoses liimi eemaldumisega;

Lisaks eelpool märgitule vastavalt vaibatüübile lisaks:


ÕHUKESED VILLA, PUUVILLA J.M. MATERJALIST JA KALTSUVAIBAD

 • võivad tõmbuda kokku, ääred võivad keerduda lokki;
 • niidid võivad rebeneda, kui need on eelnevalt kahjustatud ekspluatatsiooni käigus;
 • puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud ekspluatatsiooni käigus rabedaks.

NARMA KAHEPOOLSED VAIBAD

 • võivad kokku tõmmata kuni 20% ,vaip võib kaotada vormi, hakata lokendama;

LIIMPÕHJAL, TAFTING, RÜÜSVAIBAD

 • liimpõhi võib eemalduda (eriti ääred);
 • vaip võib kaotada vormi;
 • liimi võib hakata jätkuvalt pudenema ka pärast puhastust;
 • põimitud rüüslõngad võivad hakata otstest hargnema;
 • kõrge narmaga vaipadel vaibaaluspinda ei pruugi olla võimalik saada puhtaks;
 • villastel vaipadel pleki eemaldamisel võivad jääda randid, mis on seotud põhjaliimi lahustumisega;
 • puhastuse käigus võib lahustuda põhjaliim ning esile tulla lahustunud liimi lõhn, mille kadumine võib aega võtta kuid;
 • liimipõhjal oleva vaiba viskoos elemendid võivad muutuda kõvaks ning värvuda olenevalt põhjaliimi värvist;

KUMMIPÕHJAGA VAIBAD

 • ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud kummipõhi võib puruneda ning osaliselt või täielikult eemalduda

VILLASED  VAIBAD, VILLASED VAIBAD VISKOOS ELEMENTIDEGA

 • pleekimis-, (eriti heledatel vaipadel) ja kollakad laigud ei pruugi eemalduda;
 • viskoos elemendid võivad muutuda kõvaks ja kollakaks;

NAHAST VAIPADE PUHASTAMINE ON SEOTUD TEATUD RISKIDEGA, MIS EI OLE SÕLTUVUSES TEHNOLOOGIAST JA KVALITEEDIST

 • nahapind, mis on ekspluatatsiooni käigus muutunud kõvaks võib puruneda;
 • karva topilisust puhastamise käigus ei ole võimalik eemaldada;
 • valgetel karusnahkadel kollasus ei eemaldu;
 • karusnahk võib muuta tooni;
 • võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine;
 • võivad esile tulla naha varjatud defektid;
 • karusnahad võivad kergelt kokku tõmbuda;
 • liimitud ühendused või pinnad lähevad liimist lahti ning liim võib tulla nahapinnale tumeda laiguna;

SIIDIST , SIIDISEGU JA LIIMPÕHJAGA VISKOOSVAIPU VAIPU MEIL EI PUHASTATA