1. Rõivaste keemiline puhastus
2. Vaipade pesemine
3. Kodutekstiilide pesemine (sh. kardinad, villased ja suletekid,padjad
4. Sirgpesu pesu pesemine (voodilinad,rätikud jne.)
5. Töörõivaste puhastus
6. Rõivaste parandus

Õmbleja kontakt: Dar OÜ   Svetlana Titova

telefon:+372 58479762

Nõuanded:

 

 • Rõivast ostes tuleks kindlasti kontrollida hooldusmärgistuse olemasolu.
 • Ärge kunagi lõigake rõivaste küljest ära etikette hooldustähistuse ja kiusisaldusega
 • Vale hooldustähistuse tõttu tekkinud defekti eest vastutab tarbija ees müüja,tootja peab varustama esemed õige märgistusega.
 • Ärge kandke rõivaid väga mustaks kuna väga määrdunud ese ei pruugi enam puhastuda. Kanga kiududesse kogunenud mustus võib kahjustada kangast!

Teenuste tingimused

OÜ Randes Trade, Cityclean keemilise puhastuse teenuseid kasutades nõustute ka alljärgnevate tingimustega.
Kui Te ei nõustu nende tingimustega siis ilmselt ei soovi Te ka meie teenuseid kasutada.

Olukorrad ,kus OÜ Randes Trade vastutus on piiratud:

* Tuues puhastusse oma riideeseme annab Klient enesele aru,et tegemist on kasutatud asjaga ja
peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset ,mis on uus.Tagasi saadakse kasutatud
riideese,mis on puhastatud.

* OÜ Randes Trade ei saa garanteerida kõikide plekkide eemaldumist,kuigi teenuse osutamisel
kasutame parimat kättesaadavat tehnoloogiat ja vahendeid.
Oluline on anda plekkide tekkimise asjaolude kohta õiget infot.

* Oluline on teada,et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus.
Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideest. Tuues riideeseme puhastusse Klient soovib
sellist mõjutust ning arvestab sellega.

* Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised,
mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik
alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil.
Selliselt võib riideese jääda puhastumata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.

* Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste
(plekieemaldamine,puhastamine,triikimine,kuivatamine,pesemine) puhul ei ole võimalik
kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust,mahtu ja kasutatud aineid,mistõttu ei ole võimalik
tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil.
Riideese võib jääda puhastumata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.

* Nööpide,trukkide,lukkude,lukuotsikute,pannalde,liimitud-,õmmeldud-,tikitud-või
triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste,kasutatud materjali
keemiline koostis,keskkond,millises need viibinud on ning kasutamise tihedusest tingitud
kulumisaste ja vanuseline iseärasus.Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide ,trukkide,
lukkude,lukuotsikute,pannalde,liimitud-,õmmeldud-,tikitud-või triigitud kaunistuste
õiget reaktsiooni puhastamisele,nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda
ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda esemelt.
* Iga toode on individuaalne ning seetõttu vaadatakse vastuvõtmisel ka OÜ Randes Trade töötaja
poolt üle.Kui defektide tekkimine on ilmne,juhib OÜ Randes Trade töötaja sellisele võimalusele
eraldi tähelepanu.

* OÜ Randes Trade ei vastuta taskusse unustatud esemete eest.

Üldtingimused:

* Vastuvõetud esemed soovitame tungivalt kontrollida nende kättesaamisel ning võimalikud
pretensioonid esitada kohapeal
Kliendile on teada,et hilisemate pretensioonide rahuldamine on oluliselt raskendatud ,kuivõrd
reeglina pole Kliendil võimalik tõendada ,et ta pole riideeset vahepeal täiendavalt
ekspluateerinud.

* Kui toode on tavapärasest kallim,palub OÜ Randes Trade sellest eraldi teada anda.
OÜ Randes Trade tahab sellisel juhul eraldi veenduda teenuse osutamise võimalikkuses.
Kui toote erilisest kallidusest teada ei anta ,eeldame,et tegemist on tavapärase tootega.

* Puhastatud esemed säilitame kuni 1 kuu kokkulepitud kättesaamise ajast,edasi
rakendame hoiutasu 1 EUR-i päevas.

* Kui Klient ei tule puhastatud esemetele järgi 6 kuu jooksul on OÜ Randes Trade-l õigus hävitada
või annetada puhastatud esemed heategevuslikul eesmärgil.

* Vaidlused lahendatakse kokkuleppel.Vaidlevatel pooltel on võimalus oma väiteid tõendada mh
eksperdiarvamustega.Kõik tekitatud kahjud sh ka vaidlusega kaasnevad kahjud kuuluvad
hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.

TEENINDUSTINGIMUSED VAIPADE PUHASTAMISEL

Puhastamisel võimalikud esiletulevad defektid:

Üldised, kõikide vaibatüüpide kohta:

 • kui vaibal on puhastusinstruktsioon, mis välistab igasuguse puhastamise võimaluse, või puhastuse instruktsioon puudub, puhastatakse vaipa ainult kliendi nõusolekul
 • võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine
 • plekkide eemaldamisel võimalikud pleki piirkonnas pealislõnga struktuuri muutused,suurem lõngade hargnemine
 • võivad värvi anda
 • võib esile tulla varjatud defekte, mis on vastvõtmisel määrdunud vaibal raskesti tuvastatavad, nagu kerged põletusjäljed ja muud väiksemad mehhaanilised kahjustused,samuti erinevad plekid.
 • tekkivad defektid, mis tulevad esile kliendipoolsel puhastamistel vaipa jäänud puhastusainete järeltoimest
 • puhastatud vaibal, plekid, mis ei eemaldu tulevad alati esile kontrastsemalt, kui nad on määrdunud vaibal, ning võivad muuta värvi
 • värviliste küünalde vahast võib vaip värvuda
 • hallitusplekid ei eemaldu
 • ääred võivad narmastuda
 • vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks
 • vaipu milledel on liimitud alus äär, kuid mida peab puhastama keemilise pesuna, alusäär tuleb liimist lahti seoses liimi eemaldumisega

Lisaks eelpool märgitud hoiatustele vastavalt vaibatüübile lisaks:

1. ÕHUKESED VILLA, PUUVILLA, VISKOOSI J.M. MATERIALIST KALTSUVAIBAD:

 • kokku tõmbumine, äärte lokendamine;
 • lõime- ja ääristusniitide rebenemine, mis on eelnevalt kahjustatud ekspluatatsiooni käigus;

2. LIIMPÕHJAL, TAFTING, RÜÜSVAIBAD

 • liimpõhja eemaldumine, eriti ääred;
 • kaotab vormi,
 • liimi jätkuv pudenemine,
 • liimpõhjast tingitud iseloomulik jäädav lõhn;
 • põimitud rüüslõngade otstest hargnemine;
 • kõrge narmaga vaipadel, tugeva määrdumise korral, vaibaaluspinda puhtaks saada ei ole võimalik;

3. KUMMIPÕHJAGA VAIBAD

 • ekspluatatsiooni käigus rabedaks muutunud kummipõhi, võib puruneda ning osaliselt eemalduda

4. VILLASED KOOTUD VAIBAD

 • pleekimis, ning eriti heledatel vaipadel kollakad laigud ei eemaldu;

5. NAHAST VAIPADE PUHASTAMINE ON SEOTUD TEATUD RISKIDEGA, MIS EI OLE SÕLTUVUSES KEEMILISE PUHASTUSE TEHNOLOOGIAST JA KVALITEEDIST:

 • nahapind, mis on ekspluatatsiooni käigus muutunud kõvaks võib puruneda;
 • karva topilisust puhastamise käigus ei ole võimalik eemaldada;
 • karusnahk võib muuta tooni;
 • võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine;
 • valgetel karusnahkadel kollasus ei eemaldu;
 • võivad esile tulla naha varjatud defektid;
 • karusnahad võivad kergelt kokku tõmbuda;
 • liimitud ühendused või pinnad lähevad liimist lahti ning liim võib tulla nahapinnale tumeda laiguna.


SIIDIST  JA SIIDISEGU VAIPU EI PUHASTATA!